Methyl 5-(methoxymethyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylate

1108712-47-5

Cat.No. TS143252 Chemical NameMethyl 5-(methoxymethyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylate MolFormula C8H11NO4 MolWeight 185.18

Chemical Name : Methyl 5-(methoxymethyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylate

CAS : 1108712-47-5

Enquiry

Change