Benzothiazol-4-ylamine

1123-51-9

Cat.No. TS134388 Chemical NameBenzothiazol-4-ylamine MolFormula C7H6N2S MolWeight 150.20

Chemical Name : Benzothiazol-4-ylamine

CAS : 1123-51-9

Enquiry

Change