Methyl 2-{[(4-chlorophenyl)methyl]-amino}-2-methylpropanoate

1157807-51-6

Cat.No. TS145594 Chemical NameMethyl 2-{[(4-chlorophenyl)methyl]-amino}-2-methylpropanoate MolFormula C12H16ClNO2 MolWeight 241.71

Chemical Name : Methyl 2-{[(4-chlorophenyl)methyl]-amino}-2-methylpropanoate

CAS : 1157807-51-6

Enquiry

Change