C-(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)-C-phenyl-methylaminehydrochloride

1185301-56-7

Cat.No. TS116725 Chemical NameC-(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)-C-phenyl-methylaminehydrochloride MolFormula MolWeight

Chemical Name : C-(2-Methyl-2H-pyrazol-3-yl)-C-phenyl-methylaminehydrochloride

CAS : 1185301-56-7

Enquiry

Change