Phenyl(1-(phenylsulfonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl)methanon

1198283-74-7

Cat.No. TS142335 Chemical NamePhenyl(1-(phenylsulfonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl)methanon MolFormula C20H14N2O3S MolWeight 362.40

Chemical Name : Phenyl(1-(phenylsulfonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-yl)methanon

CAS : 1198283-74-7

Enquiry

Change