Methyl (2Z)-3-(5-chloro-1H-1,2,4-triazol-3-yl)acrylate hydrochloride

1401428-43-0

Cat.No. TS146540 Chemical NameMethyl (2Z)-3-(5-chloro-1H-1,2,4-triazol-3-yl)acrylate hydrochloride MolFormula C6H7Cl2N3O2 MolWeight 224.04

Chemical Name : Methyl (2Z)-3-(5-chloro-1H-1,2,4-triazol-3-yl)acrylate hydrochloride

CAS : 1401428-43-0

Enquiry

Change