(S)-1-(3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl)-3-(2-(1-hydroxy-1-methylethyl) -phenyl)propanol

142569-70-8

Cat.No. TS147203 Chemical Name(S)-1-(3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl)-3-(2-(1-hydroxy-1-methylethyl) -phenyl)propanol MolFormula C29H28ClNO2 MolWeight 457.99 Purity NLT 98%

Chemical Name : (S)-1-(3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl)phenyl)-3-(2-(1-hydroxy-1-methylethyl) -phenyl)propanol

CAS : 142569-70-8

Synonyms: 2-(2-(3-(2-(7-Chloro-2-quinolinyl)-ethenylphenyl)-3-hydroxypropyl)phenyl)-2-propanol

Enquiry

Change