4-(Hydrazinylmethyl)-2-methylquinoline dihydrochloride

1439908-02-7

Cat.No. TS147089 Chemical Name4-(Hydrazinylmethyl)-2-methylquinoline dihydrochloride MolFormula C11H15Cl2N3 MolWeight 260.16 Purity NLT 98%

Enquiry

Change