Boc-Nalpha-methyl-Ne-2-chlorobenzyl-oxycarbonyl-L-lysine

151012-17-8

Cat.No. TS123111 Chemical NameBoc-Nalpha-methyl-Ne-2-chlorobenzyl-oxycarbonyl-L-lysine MolFormula MolWeight

Chemical Name : Boc-Nalpha-methyl-Ne-2-chlorobenzyl-oxycarbonyl-L-lysine

CAS : 151012-17-8

Enquiry

Change