5-Chloro-3-(tributylstannyl)pyridine

206115-67-5

Cat.No. TS142768 Chemical Name5-Chloro-3-(tributylstannyl)pyridine MolFormula C17H30ClNSn MolWeight 402.59

Chemical Name : 5-Chloro-3-(tributylstannyl)pyridine

CAS : 206115-67-5

Enquiry

Change