3-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine

206357-78-0

Cat.No. TS142767 Chemical Name3-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine MolFormula C17H30ClNSn MolWeight 402.59

Chemical Name : 3-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine

CAS : 206357-78-0

Enquiry

Change