5-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine

611168-63-9

Cat.No. TS142766 Chemical Name5-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine MolFormula C17H30ClNSn MolWeight 402.59

Chemical Name : 5-Chloro-2-(tributylstannyl)pyridine

CAS : 611168-63-9

Enquiry

Change