(Z)-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene

64724-29-4

Cat.No. TS142664 Chemical Name(Z)-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene MolFormula C16H34OSn MolWeight 361.15

Chemical Name : (Z)-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene

CAS : 64724-29-4

Enquiry

Change