2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-2-phenylethanone

88675-31-4

Cat.No. TS145527 Chemical Name2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-2-phenylethanone MolFormula C14H10BrFO MolWeight 293.13

Chemical Name : 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-2-phenylethanone

CAS : 88675-31-4

Enquiry

Change