Methyl 5-{[(2-methoxyphenyl)-amino]methyl}-2-furoate

887359-96-8

Cat.No. TS146534 Chemical NameMethyl 5-{[(2-methoxyphenyl)-amino]methyl}-2-furoate MolFormula C14H15NO4 MolWeight 261.27

Chemical Name : Methyl 5-{[(2-methoxyphenyl)-amino]methyl}-2-furoate

CAS : 887359-96-8

Enquiry

Change