C-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)-C-m-tolyl-methylamine dihydrochloride

C-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)-C-m-tolyl-methylamine dihydrochloride

Cat.No. TS117229 Chemical NameC-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)-C-m-tolyl-methylamine dihydrochloride CAS 1177309-41-9 MolFormula C12H17Cl2N3 MolWeight 274.19

Chemical Name : C-(1-Methyl-1H-imidazol-2-yl)-C-m-tolyl-methylamine dihydrochloride

CAS : 1177309-41-9

Enquiry

Change