Benzyl 4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine

Benzyl 4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine

Cat.No. TS126311 Chemical NameBenzyl 4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine CAS 1000018-18-7 MolFormula MolWeight

Chemical Name : Benzyl 4-[5-chloro-1-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-6-oxo-1,6-dihydro-4-pyridazinyl]tetrahydro-1(2H)-pyrazine

CAS : 1000018-18-7

Enquiry

Change