Ethyl 4-[(E)-2-(dimethylamino)vinyl]-8-(4-fluorophenyl)-7-methylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylate

Ethyl 4-[(E)-2-(dimethylamino)vinyl]-8-(4-fluorophenyl)-7-methylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylate

Cat.No. TS140509 Chemical NameEthyl 4-[(E)-2-(dimethylamino)vinyl]-8-(4-fluorophenyl)-7-methylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylate CAS 1087654-19-0 MolFormula C19H20FN5O2 MolWeight 369.39

Chemical Name : Ethyl 4-[(E)-2-(dimethylamino)vinyl]-8-(4-fluorophenyl)-7-methylpyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-3-carboxylate

CAS : 1087654-19-0

Enquiry

Change