2,6-Dichloro-3-(tributylstannyl)pyrazine

2,6-Dichloro-3-(tributylstannyl)pyrazine

Cat.No. TS142663 Chemical Name2,6-Dichloro-3-(tributylstannyl)pyrazine CAS 446285-70-7 MolFormula C16H28Cl2N2Sn MolWeight 438.02

Chemical Name : 2,6-Dichloro-3-(tributylstannyl)pyrazine

CAS : 446285-70-7

Enquiry

Change