Methyl 4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-nitrobenzoate

Methyl 4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-nitrobenzoate

Cat.No. TS143646 Chemical NameMethyl 4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-nitrobenzoate CAS 334952-07-7 MolFormula C11H11NO6 MolWeight 253.21

Chemical Name : Methyl 4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-3-nitrobenzoate

CAS : 334952-07-7

Enquiry

Change