Methyl 6-methyl-4-(4-methylbenzoyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate

Methyl 6-methyl-4-(4-methylbenzoyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate

Cat.No. TS144029 Chemical NameMethyl 6-methyl-4-(4-methylbenzoyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate CAS 914349-17-0 MolFormula C15H16N2O4 MolWeight 288.30

Chemical Name : Methyl 6-methyl-4-(4-methylbenzoyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate

CAS : 914349-17-0

Enquiry

Change