Diethyl 2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate

Diethyl 2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate

Cat.No. TS145875 Chemical NameDiethyl 2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate CAS 53241-90-0 MolFormula C14H18N2O5 MolWeight 294.30

Chemical Name : Diethyl 2-{[(6-methoxypyridin-3-yl)amino]methylene}malonate

CAS : 53241-90-0

Enquiry

Change