4-Amino-5-{[2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]methyl}-4H-1,2,4-triazole-3-thiol

4-Amino-5-{[2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]methyl}-4H-1,2,4-triazole-3-thiol

Cat.No. TS146297 Chemical Name4-Amino-5-{[2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]methyl}-4H-1,2,4-triazole-3-thiol CAS 246163-31-5 MolFormula C11H9F3N6S MolWeight 314.29

Chemical Name : 4-Amino-5-{[2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]methyl}-4H-1,2,4-triazole-3-thiol

CAS : 246163-31-5

Enquiry

Change