3-[(2-Phenylethyl)thio]-1H-1,2,4-triazol-5-amine

3-[(2-Phenylethyl)thio]-1H-1,2,4-triazol-5-amine

Cat.No. TS146537 Chemical Name3-[(2-Phenylethyl)thio]-1H-1,2,4-triazol-5-amine CAS 68838-42-6 MolFormula C10H12N4S MolWeight 220.29

Chemical Name : 3-[(2-Phenylethyl)thio]-1H-1,2,4-triazol-5-amine

CAS : 68838-42-6

Enquiry

Change